Angielski

Informujemy Państwa,że zajęcia z języka angielskiego odbywają się w grupach 5 i 5-6 latków w dniach:

Wtorek
Gr. V 10:30-11:00
Gr. VIII 11:00-11:30
Gr. VII 11:30-12:00

Środa
Gr. V 11:30-12:00
Gr. VII 12:00-12:30
Gr. VIII 12:30-13:00

Materiały

Unit 1 Lesson 1
The face song
This is my face
This is my face!
I’ve got eyes
Look, look, look!
I’ve got ears
Listen, listen, listen!
I’ve got a nose
Sniff, sniff, sniff!
I’ve got a mouth
Munch, munch, munch!
I’ve got hair
Swish, swish, swish!

Unit 1 Lesson 2
The story song
Green, green hair!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.
Big, big ears!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.
Big, big eyes!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.
Big, big nose!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.
Big, big mouth!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.
Green, green face!
Where? Where? Where?
Over there! Over there!
I’m scared, scared, scared.

Unit 1 Lesson 4
The big and small song
Big, big ears
Big, big eyes
Big, big nose
Big, big mouth
I’m big, big, big
And I can fly!
Bye-bye! Bye-bye!
Small, small ears
Small, small eyes
Small, small nose
Small, small mouth
I’m small, small, small
And I can fly!
Bye-bye! Bye-bye!


Unit 2 Lesson 1
The classroom song
In my classroom there’s a table
Table!
In my classroom there’s a table and chair
Table and chair!
In my classroom there’s a table, chair and book
Table, chair and book!
In my classroom there’s a table, chair, book
and pencil
Table, chair, book and pencil!
In my classroom there’s a table, chair, book,
pencil and crayon
Table, chair, book, pencil and crayon!
In my classroom there’s a table, chair, book,
pencil, crayon and rubber
Table, chair, book, pencil, crayon and rubber!

Unit 2 Lesson 2
The story song
Can I have a pencil, please?
Can I have a pencil, please?
Here you are. Here you are.
Thank you. Thank you.
Can I have a rubber, please?
Can I have a rubber, please?
Here you are. Here you are.
Thank you. Thank you.
Can I have a crayon, please?
Can I have a crayon, please?
Here you are. Here you are.
Thank you. Thank you.

Unit 2 Lesson 4
The good behaviour song
This is the way we look after pencils
Look after pencils, look after pencils
Put away your pencils, please!
Good! Good! Good!
This is the way we look after rubbers
Look after rubbers, look after rubbers
Put away your rubbers, please!
Good! Good! Good!
This is the way we look after crayons
Look after crayons, look after crayons
Put away your crayons, please!
Good! Good! Good!


Unit 3 Lesson 1
The animal song
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A bird, a bird, a bird, a bird
A bird is looking at me!
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A fish, a fish, a fish, a fish
A fish is looking at me!
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A polar bear, a polar bear
A polar bear is looking at me!
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A seal, a seal, a seal, a seal
A seal is looking at me!
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A penguin, a penguin, a penguin, a penguin
A penguin is looking at me!
Sail, sail in the pirate ship
What can you see?
A whale, a whale, a whale, a whale

Unit 3 Lesson 2
The story song
Hello, polar bear
What’s the matter?
I’m sad today.
Why? Why? Why?
We can’t play!
Hello, seal
What’s the matter?
I’m sad today.
Why? Why? Why?
We can’t play!
Hello, whale
What’s the matter?
I’m sad today.
Why? Why? Why?
We can’t play!
Hello, penguin
What’s the matter?
I’m sad today.
Why? Why? Why?

Unit 3 Lesson 4
The dirty and clean song
Let’s swim. Let’s swim.
We can’t. We can’t.
The water’s dirty!
The water’s dirty!
Let’s swim. Let’s swim.
We can. We can.
The water’s clean!
The water’s clean!
Przedszkolowo.pl logo